.

درباره ما

 

درباره ایران ماشین

 

   ایران ماشین یک سایت تخصصی   برای ثبت آگهی های وسایل نقلیه و انتشار دهنده آنها است که در آن کلیه افراد ,مشاوران  تمامی دست اندرکاران وسایل نقلیه می توانند آگهی های مربوط به خرید,فروش,اجاره ورهن و....وسایل نقلیه خود در ایران وخارج از ایران وهمچنین تبلیغات مربوط به حرفه خود را در این سایت( پس از ثبت نام رایگان که تنها با شماره موبایل وانتخاب پسورد دلخواه انجام می گیرد) درج نمایند وبرای دیگران به اشتراک بگذارند. این سایت تنها یک سایت واسط اطلاع رسانی می باشد نه یک شرکت واسطه گری یا یک دفتر مشاور ومعاملات  ولذا  این سایت در فرایند خرید و فروش و رهن و اجاره و.... وسایل نقلیه هیچ دخالتی ندارد و هیچ مسئولیتی نیز در فرایند معامله و خرید ، فروش و رهن و اجاره و.... آگهی وسایل نقلیه منتشر شده در این سایت ندارد.وصرفاً مطالب درج شده توسط کاربران را نمایش می‌دهد.