.
قیمت روز خودرو
کد نام خودرو مشخصات قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) زمان به روز رسانی
75819 دایون Y5 --- ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75818 لاماری ایما مدل ۱۴۰۱ ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75817 یواز پیکاپ دنده اتوماتیک ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75816 یواز پیکاپ دنده دستی ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75815 یواز پاتریوت دنده اتوماتیک ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75814 یواز پاتریوت دنده دستی ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75813 فردا ۵۱۱ سدان --- ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75812 فردا T5 --- --- ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75811 فردا SX5 --- --- ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75810 جِی ام سی JMC ریگان خودرو S350 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75809 کوپا T210 ریگان خودرو فلگ شیپ ۱۳۹۹ --- ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75808 کوپا T210 ریگان خودرو فلگ شیپ ۱۳۹۸ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75807 کوپا T210 ریگان خودرو رویال ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75806 بیسو BISU T3 تیپ EX ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75805 بیسو BISU T3 تیپ LU ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75804 فوتون ساوانا اتوماتیک فول آپشن ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75803 هن تنگ X7 ۲۰۰۰ توربو مونتاژ --- ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75802 هن تنگ X5 ۱۵۰۰ توربو --- ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75801 دامای X7 ۲۰۰۰ توربو مدل ۲۰۱۸ --- ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75800 دامای X5 ۱۵۰۰ توربو مدل ۲۰۱۸ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75799 لوکسژن U6 --- ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75798 لوکسژن S5 --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75797 مینی کانتری‌من S --- ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75796 مینی کلاب‌من S --- ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75795 مینی کوپر S ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75794 بورگوارد BX7 2018 ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75793 بورگوارد BX5 2018 ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75792 بایک سابرینا --- ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75791 بایک X25 اتوماتیک مدل ۹۸ --- ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75790 سیف خودرو SWM G01F --- ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75789 سیف خودرو SWM G01 --- ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75788 مکث موتور کلوت دنده دستی --- ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75787 جامپر D60 گیربکس دستی --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75786 گریت وال ولکس سی ۳۰ اتوماتیک (مونتاژ ایران) --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75785 گریت وال ولکس سی ۳۰ دنده‌ای (مونتاژ ایران) --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75784 راین ولا V5 اتوماتیک (مونتاژ ایران) ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75783 راین ولا V5 دنده ای (مونتاژ ایران) --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75782 فولکس گلف ۲۰۱۸ GTi توقف فروش ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75781 فولکس پاسات ۲۰۱۸ موتور ۱.۸ گیربکس ۷ سرعته دوکلاچه توقف فروش ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75780 فولکس تیگوان ۲۰۱۸ موتور ۲ لیتری گیربکس ۷ سرعته دوکلاچه توقف فروش ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75779 دی اس DS4 کراس بک ۲۰۱۸ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75778 دی اس DS7 کراس بک ۲۰۱۸ Rivoli --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75777 دی اس DS7 کراس بک ۲۰۱۸ Opera --- ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75776 دی اس DS7 کراس بک ۲۰۱۸ Performance Line --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75775 دی اس DS6 ۲۰۱۸ --- ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75774 دی اس DS5 ۲۰۱۸ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75773 دی اس DS 5LS ۲۰۱۷ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75772 دی اس DS3 ۲۰۱۸ --- ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75771 میتسوبیشی اوتلندر PHEV پلاگین هیبرید ۲۰۱۸ --- ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75770 میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ --- ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75769 میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ --- ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75768 میتسوبیشی اکلیپس کراس ۲۰۱۸ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75767 میتسوبیشی لنسر ۱.۸ ۲۰۱۸ --- ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75766 میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ --- ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75765 هوندا سیویک ۲۰۱۶ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75764 هوندا CR-V تورینگ مدل ۲۰۱۶ --- ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75763 هوندا CR-V تیپ EX-L مدل ۲۰۱۶ --- ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75762 هوندا آکورد تیپ EX-L --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75761 هوندا آکورد تیپ EX-B 2016 --- ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75760 ولوو XC90 تیپ Momentum --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75759 ولوو XC90 تیپ Inscription --- ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75758 ولوو XC90 تیپ R-Design --- ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75757 ولوو XC60 جدید تیپ Inscription --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75756 ولوو XC40 جدید تیپ Inscription --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75755 ولوو S60 تیپ R-Design --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75754 ولوو V40 جدید کراس کانتری --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75753 مازراتی لوانته فول آپشن ۲۰۱۵ - - ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75752 مازراتی کواترو پورته ۲۰۱۴ GTS - ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75751 مازراتی گیبلی فول آپشن ۲۰۱۵ - ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75750 آلفا رومئو جولیتا فول ۲۰۱۷ --- ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75749 آلفا رومئو ۴C لیمیتد ۲۰۱۵ --- ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75748 آلفا رومئو ۴C فول ۲۰۱۵ --- ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75747 سانگ رکستون G4 امپرور مونتاژ --- ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75746 سانگ رکستون G4 مونتاژ --- ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75745 سانگ رکستون G4 2018 --- ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75744 سانگ یانگ کوراندو پرمیوم پلاس ۲۰۱۸ --- ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75743 سانگ یانگ تیوولی آرمور ۱۳۹۹ --- ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75742 سانگ یانگ تیوولی سولار مونتاژ ۱۴۰۰ --- ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75741 سانگ یانگ تیوولی فایتر توربو مونتاژ --- ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75740 سانگ یانگ تیوولی توربو اسپشیال مونتاژ --- ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75739 نیسان ایکس تریل ۲۰۱۸ فیس لیفت --- ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75738 نیسان جوک اسپرت ۲۰۱۷ --- ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75737 نیسان جوک پلاتینیوم ۲۰۱۷ --- ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75736 نیسان جوک اسکای پک ۲۰۱۷ --- ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75735 BMW 330i Performance ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75734 BMW 320i Legend --- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75733 BMW X4 28i Exclusive --- ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75732 BMW X4 28i Dynamic --- ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75731 BMW X1 25i ۲۰۱۷ --- ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75730 BMW 730Li تیپ Legacy Lounge 2017 --- ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75729 BMW 730Li تیپ Legacy Sport 2018 --- ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75728 BMW 730Li تیپ Individual 2018 --- ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75727 BMW 730Li تیپ Intelligent 2017 --- ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75726 BMW 530 تیپ Progressive Plus --- ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75725 BMW 530 تیپ Progressive Sport --- ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75724 BMW 530 تیپ Perfection ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75723 BMW 218i اکتیو تورر ۲۰۱۸ Executive ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75722 BMW 220i کروکی ۲۰۱۷ --- ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75721 BMW 120i ۲۰۱۸ هاچ بک Executive --- ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75720 BMW 120i ۲۰۱۸ هاچ بک Premium --- ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75719 BMW i3 ۲۰۱۸ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75718 BMW i8 ۲۰۱۶ فول --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75717 پورشه کاین --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75716 پورشه پانامرا --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75715 پورشه ماکان توربو فول‌ترین مدل ۲۰۱۸ --- ۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75714 پورشه ۷۱۸ کیمن --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75713 پورشه ۷۱۸ باکستر S فول ۲۰۱۷ --- ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75712 پورشه ۷۱۸ باکستر فول ۲۰۱۷ --- ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75711 لکسوس CT200h ۲۰۱۶ هیبریدی فول --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75710 لکسوس RX200t فول ۲۰۱۸ دو کلید --- ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75709 لکسوس RX200t فول ۲۰۱۸ چهار کلید --- ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75708 لکسوس RX200t فول ۲۰۱۸ هشت کلید --- ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75707 لکسوس NX300h هفت کلید ۲۰۱۷ F اسپرت --- ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75706 لکسوس NX300h هفت کلید ۲۰۱۷ --- ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75705 لکسوس NX200t هفت کلید F اسپرت --- ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75704 مرسدس بنز E250 ۲۰۱۶ - ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75703 مرسدس بنز E200 ۲۰۱۷ نسل جدید یک کلید - ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75702 مرسدس بنز E200 ۲۰۱۷ نسل جدید چهار کلید - ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75701 مرسدس بنز GLA45 ۲۰۱۶ فول - ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75700 مرسدس بنز CLA45 ۲۰۱۷ فول - ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75699 تویوتا هایس ۲.۷ سقف بلند - --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75698 تویوتا کمری هیبریدی XLE 2016 - --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75697 تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ اتوماتیک اتاق جدید - --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75696 تویوتا لندکروزر ۸ سیلندر --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75695 تویوتا راوفور RAV4 ۲۰۱۸ الفطیم --- ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75694 تویوتا راوفور RAV4 ۲۰۱۸ عمان --- ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75693 تویوتا راوفور RAV4 ۲۰۱۸ امارات --- ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75692 تویوتا کرولا GLi ۲۰۱۶ فول --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75691 تویوتا کرولا XLi X ۲۰۱۶ فول --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75690 تویوتا پریوس هیبریدی ۲۰۱۷ تیپ C --- ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75689 تویوتا یاریس صندوقدار ۲۰۱۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75688 تویوتا یاریس هاچ بک ۲۰۱۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75687 تویوتا C-HR آیکان ۲۰۱۸ هیبریدی --- ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75686 تویوتا C-HR Icon 2018 بنزینی --- ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75685 تویوتا C-HR هیبریدی style 2018 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75684 تویوتا C-HR استایل ۲۰۱۸ بنزینی --- ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75683 تویوتا C-HR لانژ ۲۰۱۸ هیبریدی --- ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75682 تویوتا C-HR Lounge 2018 بنزینی --- ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75681 رنو کولیوس ۲۰۱۸ --- ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75680 رنو تالیسمان E3 ۱.۶ توربو ۲۰۱۸ --- ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75679 رنو داستر ۲۰۱۷ دو دیفرانسیل --- ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75678 رنو سیمبل PE ۲۰۱۷ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75677 کیا سورنتو ۲.۴ فول GT 2018 --- ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75676 کیا سورنتو ۲.۴ ۲۰۱۷ فول GT --- ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75675 کیا اپتیما فول ۲۰۱۸ هیبریدی --- ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75674 کیا اپتیما فول ۲۰۱۷ اتاق جدید GT --- ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75673 کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ نیوفیس GT --- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75672 کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ نیوفیس GT --- ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75671 کیا کارنز --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75670 کیا سراتو کوپ ۲.۰ ۲۰۱۷ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75669 کیا سراتو ۲.۰ ۲۰۱۸ فول --- ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75668 کیا ریو ۲۰۱۷ صندوقدار --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75667 کیا پیکانتو ۲۰۱۷ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75666 هیوندای سانتافه ۲۰۱۸ فول نیوفیس اتوپارک --- ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75665 هیوندای توسان ۲۰۱۸ فول نیوفیس --- ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75664 هیوندای سوناتا هیبریدی GLS پلاس ۲۰۱۸ --- ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75663 هیوندای سوناتا هیبریدی GLS 2018 --- ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75662 هیوندای سوناتا هیبریدی GL 2018 --- ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75661 هیوندای i40 صندوقدار توقف فروش --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75660 هیوندای النترا ۲.۰ نیوفیس ۲۰۱۸ فول ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75659 هیوندای ولستر ۶ ایربگ ۲۰۱۶ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75658 هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ فول Blue --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75657 وانت آسنا دو کابین ۴X4 ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75656 وانت آراز تک کابین دو دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75655 وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75654 وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75653 MG RX5 --- --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75652 MG ZS ۲۰۱۸ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75651 MG GS ۲۰۱۷ --- ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75650 MG6 اتاق جدید ۲۰۱۶ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75649 MG GT توربو، دنده اتوماتیک ۲۰۱۷ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75648 MG 360 توربو اتوماتیک (مونتاژ ایران) توقف تولید ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75647 MG 360 دنده ای (مونتاژ ایران) توقف تولید ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75646 فونیکس تیگو ۸ پرو ۷ نفره ۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75645 چری تیگو ۷ پرو ۱,۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75644 چری تیگو ۷ IE ۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75643 چری تیگو ۵ توربو TE ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75642 چری تیگو ۵ اکسلنت IE آپشنال ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75641 چری آریزو ۶ توربو اکسلنت ۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75640 چری آریزو ۵ جدید ۷۲۱,۲۲۴,۰۰۰ ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75639 چری آریزو ۵ توربو اتوماتیک اکسلنت --- ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75638 چری آریزو ۵ دنده ای --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75637 ام‌وی‌ام MVM X55 پرو اکسلنت اسپرت ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75636 ام‌وی‌ام MVM X55 پرو اکسلنت ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75635 ام‌وی‌ام MVM X55 اسپرت اکسلنت ۸۵۶,۷۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75634 ام‌وی‌ام MVM X33 S فیس لیفت و داشبورد جدید ۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75633 ام‌وی‌ام MVM X33 S اسپرت CVT --- ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75632 ام‌وی‌ام MVM X22 پرو نیو فیس داشبورد جدید ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75631 ام‌وی‌ام MVM X22 اتوماتیک اسپرت EX ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75630 ام‌وی‌ام MVM X22 اتوماتیک لاکچری --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75629 ام‌وی‌ام MVM X22 دنده ای اسپرت EX ۴۶۴,۷۴۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75628 ام‌وی‌ام MVM X22 دنده ای لاکچری --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75627 ام‌وی‌ام MVM 315 اتومات اسپرت پلاس ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75626 ام‌وی‌ام MVM 315 دنده ای اسپرت اکسلنت توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75625 ام‌وی‌ام MVM 550 اتوماتیک لاکچری توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75624 ام‌وی‌ام MVM 110S جدید اسپرت لاکچری توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75623 مینی‌بوس مکسوس توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75622 مینی‌بوس ایسوزو مدل سحر توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75621 هاوال H2 فول اتوماتیک توقف تولید ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75620 وانت کاپرا ۲ دوکابین دودیفرانسیل ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75619 وانت کارا ۲۰۰۰ دوکابین ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75618 وانت کارا ۲۰۰۰ تک کابین ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75617 بسترن B50F توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75616 بسترن B30 اتوماتیک توقف تولید ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75615 مزدا ۳ صندوقدار فول (مالتی مدیا، دوربین، سنسور) توقف تولید ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75614 ریسپکت سدان اتومات به زودی --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75613 فیدلیتی ۱.۵ توربو ۷ نفره ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75612 فیدلیتی ۱.۵ توربو ۵ نفره ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75611 دیگنیتی پرستیژ به زودی --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75610 دیگنیتی پرایم ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75609 مینی ون کیتون V60 به زودی ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75608 مینی ون کیتون EX80 به زودی ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75607 eK1 الکتریکی به زودی ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75606 بی‌وای‌دی BYD تانگ ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75605 بی‌وای‌دی BYD E6 فول تمام الکتریکی ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75604 بی‌وای‌دی BYD S7 --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75603 بی‌وای‌دی BYD S6 اتوماتیک --- ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75602 بی‌وای‌دی BYD F3 اتوماتیک ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75601 بی‌وای‌دی BYD F3 دنده ای --- ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75600 هیوندای آزرا (گرنجور) ۲۰۱۹ --- ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75599 هیوندای آزرا (گرنجور) ۲۰۱۸ --- ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75598 هیوندای سانتافه DM ۲۰۱۷ فول --- ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75597 هیوندای توسان TL ۲۰۱۷ --- ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75596 هیوندای سوناتا LF ۲۰۱۸ فول --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75595 هیوندای النترا ۲.۰ ۲۰۱۸ --- ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75594 هیوندای اکسنت مونتاژ --- ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75593 هیوندای i20 جدید مونتاژ مدل ۹۷ فول --- ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75592 هیوندای i10 جدید --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75591 جک KMC J7 سدان به زودی --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75590 جک KMC T8 پیکاپ ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75589 جک KMC K7 شاسی بلند ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75588 جک JAC S5 ۱.۵ توربو - اتوماتیک ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75587 جک JAC S5 ۲ لیتری - اتوماتیک --- ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75586 جک JAC S3 اتوماتیک ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75585 جک JAC J4 اتوماتیک-جدید ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75584 جک JAC J5 اتوماتیک توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75583 لیفان ۸۲۰ توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75582 لیفان X60 اتوماتیک توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75581 لیفان X70 اتوماتیک ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75580 جیلی GC6 نیوفیس اتوماتیک اکسلنت توقف تولید ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75579 ون هایس برلیانس H2L --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75578 پیک آپ ریچ دوکابین دودیفرانسیل ۵۵۰,۰۶۶,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75577 رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک توقف تولید ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75576 رنو ساندرو استپ وی دنده ای توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75575 رنو ساندرو اتوماتیک توقف تولید ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75574 رنو ساندرو گیربکس JHQ دستی توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75573 رنو پارس تندر گیربکس JHQ + مالتی مدیا توقف تولید ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75572 رنو تندر ۹۰ گیربکس JHQ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75571 برلیانس کراس C3 اتوماتیک، موتور جدید+مالتی مدیا --- ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75570 برلیانس H330 اتوماتیک موتور جدید --- ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75569 برلیانس H330 دنده ای موتور جدید --- ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75568 برلیانس H320 اتوماتیک موتور جدید --- ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75567 برلیانس H320 دنده ای موتور جدید ۱.۶ --- ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75566 برلیانس H230 اتوماتیک پایان تولید ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75565 برلیانس H230 دنده ای مدل ۹۹ پایان تولید ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75564 برلیانس H220 دنده ای پایان تولید ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75563 مینی‌بوس ایویکو توقف تولید ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75562 ون ایویکو توقف تولید ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75561 سیتروئن C3 با گرم کن صندلی توقف تولید ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75560 سیتروئن C3 بدون گرم کن صندلی توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75559 کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال توقف تولید ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75558 چانگان CS35 اتوماتیک توقف تولید ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75557 آریو ۱۶۰۰ دنده اتوماتیک مدل ۹۹ توقف تولید ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75556 آریو ۱۶۰۰ دنده دستی مدل ۹۸ توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75555 شاهین دنده اتوماتیک به زودی --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75554 شاهین دنده دستی ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75553 تیوان شاسی بلند ۴WD --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75552 وانت پادرا پلاس ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75551 وانت زامیاد ۲۴ دیزلی --- ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75550 وانت زامیاد ۲۴ دوگانه سوز آپشنال ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75549 وانت زامیاد ۲۴ آپشنال ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75548 وانت زامیاد ۲۴ رادیال --- ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75547 کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75546 کوییک S گیربکس دستی ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75545 کوییک R گیربکس دستی ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75544 کوییک ساده گیربکس دستی ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75543 ساینا اتوماتیک CVT توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75542 ساینا S دنده دستی فیس لیفت ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75541 ساینا پلاس آپشنال دنده دستی مدل ۱۴۰۰ --- ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75540 ساینا EX رینگ فولادی ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75539 تیبا ۲ هاچ بک پلاس --- ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75538 تیبا ۲ هاچ بک رینگ فولادی ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75537 تیبا صندوقدار پلاس مدل ۹۹ --- ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75536 تیبا SX رینگ فولادی ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75535 سایپا پراید وانت ۱۵۱ پلاس مدل ۱۴۰۰ ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75534 سایپا پراید وانت ۱۵۱ ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75533 سایپا پراید ۱۳۲ تنوع رنگ توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75532 سایپا پراید ۱۳۲ سفید توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75531 سایپا پراید ۱۳۱ تنوع رنگ توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75530 سایپا پراید ۱۳۱ سفید توقف تولید ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75529 سایپا پراید ۱۱۱ تنوع رنگ توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75528 سایپا پراید ۱۱۱ سفید توقف تولید ۲۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75527 سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک کلاس ۱۰ توقف تولید ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75526 سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک کلاس ۹ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75525 سوزوکی گرند ویتارا دنده ای کلاس ۹ ناموجود ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75524 رنو کپچر ۲۰۱۷ با گرم کن صندلی توقف تولید ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75523 رنو تندر پلاس اتوماتیک تیپ ۲ مدل ۹۸ توقف تولید ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75522 رنو تندر L90 E2 تیپ ۲ مدل ۹۸ توقف تولید ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75521 رنو تندر پیک آپ توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75520 ون وانا --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75519 مینی‌بوس آرین --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75518 وانت پیک آپ فوتون تونلند ۲.۸ لیتری دیزلی دوکابین نیوفیس ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75517 وانت پیک آپ فوتون تونلند ۲.۰ لیتری بنزینی دوکابین ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75516 هایما S7 پلاس توربو فول با کابین جدید ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75515 هایما S7 توربو فول اتوماتیک --- ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75514 هایما S5 پلاس توربو - گیربکس ۶ سرعته ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75513 هایما S5 توربو - گیربکس CVT --- ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75512 دانگ فنگ SX6 اتوماتیک توقف تولید --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75511 دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک (تیپ ۲) مدل ۹۸ توقف تولید ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75510 دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک (تیپ ۱) مدل ۹۸ توقف تولید ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75509 تارا دنده اتومات ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75508 تارا دنده دستی ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75507 دنا پلاس توربو اتوماتیک ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75506 دنا پلاس توربو ۶ دنده فرمان برقی ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75505 دنا پلاس توربو تیپ دو با سانروف ۴ ایربگ ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75504 دنا پلاس تیپ یک- دو ایربگ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75503 دنا EF7 تیپ ۱ ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75502 سورن پلاس ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75501 سورن ELX توربو --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75500 سمند EF7 پایه گازسوز ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75499 سمند EF7 ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75498 سمند LX ۱۶۰,۴۳۴,۰۰۰ ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75497 رانا پلاس پانوراما ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75496 رانا پلاس فیس لیفت ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75495 رانا LX مدل ۹۹ --- ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75494 وانت آریسان دوگانه سوز --- ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75493 پژو ۳۰۱ اتوماتیک-وارادتی ۲۰۱۶ --- --- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75492 پژو ۵۰۸ GT لاین مدل ۲۰۱۷ --- ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75491 پژو ۲۰۰۸ کراس اوور --- ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75490 پژو پارس اتوماتیک TU5 --- ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75489 پژو پارس سفارشی ELX TU5 ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75488 پژو پارس سفارشی ELX XU7P ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75487 پژو پارس LX ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75486 پژو پارس سال - دوگانه سوز ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75485 پژو پارس سال سفارشی XU7P ۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75484 پژو پارس سال ساده XU7 ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75483 پژو ۴۰۵ SLX --- ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75482 پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز تاکسی ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75481 پژو ۴۰۵ GLX مدل ۹۹ توقف تولید ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75480 پژو ۲۰۷ صندوقدار جدید دنده اتوماتیک مدل ۹۹ --- ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75479 پژو ۲۰۷ جدید دنده اتوماتیک MC مولتی کالر ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75478 پژو ۲۰۷ جدید دنده اتوماتیک رینگ معمولی --- ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75477 پژو ۲۰۷ جدید دنده اتوماتیک سقف پانوراما --- ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75476 پژو ۲۰۷ جدید دنده دستی سقف پانوراما ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75475 پژو ۲۰۷ جدید دنده دستی فرمان برقی ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75474 پژو ۲۰۷ جدید دنده دستی فرمان هیدرولیک ۲۰۹,۱۷۴,۰۰۰ ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75473 پژو ۲۰۶ صندوقدار SD V8 ساده --- ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75472 پژو ۲۰۶ تیپ ۳ سقف پانوراما ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75471 پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ ترمز عقب دیسکی --- ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
75470 پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰